Økonomiansvarlig DTHS

Er fra 1. januar 2021 primær økonomiansvarlig i Danske Tale, Høre og synsinstitutioner (DTHS) med følgende opgaver:

 • Løbende bogføring i Dinero (økonomisystem)
 • Betaling af fakturaer
 • Opkrævning af medlemsbidrag
 • Regnskab
 • Budget

HøreRehab.dk

Konsulentarbejde for Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense

Konsulentarbejde på den opdaterede og udvidede udgave af HøreRehab.dk, der blev audarbejdet i 2019 og lanceret primo 2020.

Opgaverne bestod primært i webredigering (videoer, indhold m.v.), samt koordinator i forhold til webudvikler.

Se siden på HøreRehab.dk

NAS 2020/22

Sidder i organisationskomiteen, der arrangerer Nordisk Audiologisk Selskabs Kongres d. 9 - 11. november 2020 på Odeon i Odense.

Et spændende arbejde, hvor det lykkes at få højt kvalificerede forskere og fagpersoner til at formidle viden og præsentere deres seneste arbejde.

Kongressen arrangeres på skift i de nordiske lande, og altså hvert 10. år i DK.

Konferencen skulle være afholdt i 2020, men Corona udsatte den til 2022.

Mine opgaver var primær ansvarlig på udstillingsbudget og kontakt til konferencens udstillere, admin på web, LinkedIn og Facebook.

 

DTHS Organisationskonsulent

Glæder mig at have landet en 2-årig aftale med Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) med start 1. januar 2020.

Opgaverne er:

 • Projekt- og udviklingsarbejde, herunder fundraising
 • Videnformidling (koordinering, Nyhedsbreve m.v.)
 • Sekretariatsbetjening (DTHS, FU)
 • Kontakt relevante samarbejdspartnere
 • Kontinuerligt fokus på udviklingen på kommunikationsområdet.
 • Udarbejdelse af høringssvar
 • Ad hoc opgaver

En spændende opgave, hvor min viden og erfaring fra mange års arbejde i området kan bringes i spil.

KommunikationsCenter Thisted

Deltagelse med Lovend epraksis oplæg ved personaleseminar

4.10.2019

Havde fornøjelsen af at deltage med 3 timers oplæg om Lovende praksis ved KommunikationsCenter Thisteds (KCT) personaleseminar på Pinenhus ved Sallingsund.

Oplæg:

 • Hvad er/hvad kan Lovende praksis med udgangspunkt i KCT
 • Resultater og erfaringer fra DTHS projekt Lovende praksis
 • Anbefalinger for Lovende praksis indkredsninger ved KCT

Klik her for at læse reference

Leverandør – Interreg projekt

Et samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Interreg logo
Link til Interreg hjemmeside

Udarbejdet en præsentation om høretab, hørevanskeligheder, konsekvenser af høretab, høreapparater m.v. til et Intereg projekt, hvor målgruppen er ældre borgere med mobilitetsvanskeligheder og med ret til forebyggende hjemmebesøg.

Interreg projektet er beskrevet her.

Projektet vil undersøge virkningen af et internetbaseret fysisk træningsprogram i kombination med webinar i form af 10 videoer. Herunder en præsentation af høretab og ikke mindst konsekvenserne af dette i form af risiko for reduceret aktivitet og deltagelse.

Præsentationen vedr. høretab kan ses via dette link

Alle videoer kan ses via dette link

Region Syddanmarks Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense har velvilligt stillet grafik fra HøreRehab.dk til rådighed.

 

Vingstedkursus 2019

Vi arrangerer Vingstedkursus 2019 for medarbejdere i hørerehabiliteringen - i år d. 28.-29. august.

Vingstedkursus 2019 er nu afsluttet, og dermed for sidste gang med min medvirken.

Har på vegne af CKV Odense og sammen med kursusudvalget arrangeret dette årlige kursus gennem mere end 10 år.  Er primæransvarlig for aftaler med kursuscenter, program, kursusopslag, økonomi m.v. samt aftaler med nogle af foredragsholderne.

Det har været en stor fornøjelse sammen med Anne Mette Flinch, Marie Kirketerp, Laura Hjerrild Velander og Maiken Hansen at arrangere 2019 udgaven.

Har varetaget denne funktion siden 2005/06, men nu er det sidste gang. En begivenhed jeg altid har set frem og glædet mig til.

Seneste kursusopslag kan ses her

Link til 2019 kurset

Mangler du en en kususansvarlig til et kursus – så tag endelig kontakt 🙂

Lovende praksis

Projektleder i DTHS projekt Lovende praksis fra okt. 2018 - december 2019.

Var 2018/2019 engageret som projektleder af Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) i projekt Lovende praksis.

Et projekt, der skulle afprøve Socialstyrelsen/SFI’s validerede redskab Lovende praksis til indkredsning af lovende praksis i forhold til udvalgte højt specialiserede ydelser på DTHS institutioner (kommunikationscentre).

Projektet omfattede 4 projektgrupper, 13 institutioner og mere end 40 fagpersoner på institutionerne og afvikledes i samarbejde med Socialstyrelsen.

En spændende opgave med et projekt med implementering af Lovende praksis i DTHS regi – et projekt, der gør en forskel!

Vil du vide mere om projektet og Lovende praksis, så klik på link nedenfor:

Link til rapport m.v.

Link til Socialstyrelsens hjemmeside vedr. Lovende praksis