DTHS Organisationskonsulent

Glæder mig at have landet en 2-årig aftale med Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) med start 1. januar 2020.

Opgaverne er:

  • Projekt- og udviklingsarbejde, herunder fundraising
  • Videnformidling (koordinering, Nyhedsbreve m.v.)
  • Sekretariatsbetjening (DTHS, FU)
  • Kontakt relevante samarbejdspartnere
  • Kontinuerligt fokus på udviklingen på kommunikationsområdet.
  • Udarbejdelse af høringssvar
  • Ad hoc opgaver

En spændende opgave, hvor min viden og erfaring fra mange års arbejde i området kan bringes i spil.