Leverandør – Interreg projekt

Et samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Interreg logo
Link til Interreg hjemmeside

Udarbejdet en præsentation om høretab, hørevanskeligheder, konsekvenser af høretab, høreapparater m.v. til et Intereg projekt, hvor målgruppen er ældre borgere med mobilitetsvanskeligheder og med ret til forebyggende hjemmebesøg.

Interreg projektet er beskrevet her.

Projektet vil undersøge virkningen af et internetbaseret fysisk træningsprogram i kombination med webinar i form af 10 videoer. Herunder en præsentation af høretab og ikke mindst konsekvenserne af dette i form af risiko for reduceret aktivitet og deltagelse.

Præsentationen vedr. høretab kan ses via dette link

Alle videoer kan ses via dette link

Region Syddanmarks Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense har velvilligt stillet grafik fra HøreRehab.dk til rådighed.