Lovende praksis

Jeg faciliterer jeres proces mod implementering af Lovende praksis?
Jeg tilbyder konsulentbistand/oplæg om Lovende praksis til jer, der overvejer at inddrage redskabet Lovende praksis på jeres institution.

Socialstyrelsen har i 2016 udviklet og offentliggjort Lovende praksis – et redskab til anvendelse i det specialiserede socialområde.

“Formålet med lovende praksis er at give et redskab til at indkredse de praksisser, hvis virkning vi ikke kender i dag, men som alligevel har en særligt god sandsynlighed for at skabe udvikling og velfærd for borgerne og samfundet” (Citat fra “Kort & Klart: Lovende praksis på det specialiserede socialområde, SFI Det nationale forskningscenter for velfærd (2016).

Link til Socialstyrelsens hjemmeside med mere info om Lovende praksis

Som projektleder for Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) har jeg siden 1.10.2018 arbejdet med afprøvning af Lovende praksis i de højt specialiserede ydelser/praksisser, som leveres til menesker med kommunikative funktionsnedsættelser. I projektet har 15 arbejdsgrupper konkret udarbejdet lovende praksis indkredsninger og fået positive erfaringer med brug af redskabet.

Især har arbejdsgrupperne givet udtryk for at de gennem redskabets strukturerede tilgang til dialog om praksis har fået ny indsigt i egen praksis, ligesom de gennem redskabet har fået konkretiseret udviklingspotentiale i forhold til deres praksis.

De foreløbige erfaringer fra projektet tyder på, at Lovende praksis med positiv effekt kan implementeres også på ydelser og praksisser, der relaterer sig til kommunikationscentrenes indsatser til mennesker med svære kommunikationsvanskeligheder.

Arbejdet med projektet og projektledelsen har givet mig stor indsigt i Lovende praksis, og erfaring i arbejdet med implementering af Lovende praksis på institutioner der arbejder med højt specialiserede ydelser til borgere.

Jeg kan derfor tilbyde oplæg om Lovende praksis og/eller konsulentbistand til konkret implementering af Lovende praksis på din institutions i jeres praksis.